FoodTR Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı - FOODTR

FoodTR Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nün yürütücüsü olduğu "Yetişkinlerin gıda-okuryazarlığı yetkinliklerinin artırılması (FOODTR)" Erasmus+ (KA204-Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık) projesinin açılış toplantısı 19.01.2021 tarihinde 7 farklı proje ortağı kuruluşun temsilcilerinin katılımı ile zoom üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

Projenin ulusal paydaşları; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Bursa Büyükşehir Belediyesi (TARIM A.Ş.), Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (BURSA İl Tarım), Bursa Teknik Üniversitesi (BTU) iken uluslararası paydaşları; Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC) (İspanya), Széchenyi István Üniversitesi (SZE) (Macaristan) ve Gıda ve Fermantasyon Teknolojileri Merkezi (TFTAK) (Estonya)'dir.